Meer Harmonie in je gezin

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Uncategorized

Meer harmonie in je gezin

Ervaar jij schuldgevoelens, frustratie, wanhoop bij de opvoeding van je kinderen, lever je dagelijks strijd met je kinderen, is er veel ruzie, willen ze niet luisteren, …. De traditionele aanpak lijkt niet te werken: Straffen en belonen, vanuit macht, vanuit conflict, de vele boeken en opvoedmethodes. Je hebt al van alles geprobeerd en ondernomen maar steeds bots jij op je eigen grenzen en kunnen. Dit alles werkt niet voor jouw kind en eigenlijk ook niet voor jou.
– Ben jij bereid anders te kijken naar jouw kinderen?
– Ben jij bereid om het op andere manier te doen?
– Ben jij bereid om vanuit je gevoel, vertrouwen en intuitie jouw kind op te voeden?
– Ben jij bereid in de spiegel te kijken die jouw kind je voorhoud?
– Ben jij bereid de traditionele manier van opvoeden op te geven en te kijken wat is er meer mogelijk?
De kinderen van deze tijd zitten anders in elkaar, hebben andere waarde en hechten belang aan anderen dingen. Hierdoor komen ze in opstand en weigeren ze onze traditionele methodes te ondergaan. Ze komen in opstand tegen macht, beperking, leugens, oordeel, … Ze vinden eerlijkheid, rechtvaardigheid, waarheid, heel belangrijk. Ze willen zich met ons verbinden vanuit vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, openheid in gevoelens en acceptatie voor wat is zonder oordeel, gelijkwaardigheid.
Hier worden vooral de moeders uitgedaagd door hun kinderen. Wij vrouwen, moeders zijn vaak door allerlei omstandigheden gaan kiezen om te gaan leven van uit denken, op wilskracht, volhouden, niet opgeven, doen en doorgaan. Hierdoor zijn wij het contact met onze gevoel verloren en laten we ons leven volledig overnemen door ons hoofd en ons denken. Hierdoor raken wij uit balans.
Ons gevoel is ondergeschikt geworden aan ons denken. Wij gaan onze kinderen opvoeden vanuit ons hoofd en denken. Het gevoel is er nog wel maar we durven er niet meer op vertrouwen.
Onze kinderen leven meer vanuit hun gevoel en willen ons moeders ook uitnodigen om hier weer voor te kiezen. Zodat wij moeders uit ons hoofd gaan en weer gaan vertrouwen op ons gevoel en intuïtie. Zodat wij ons weer kunnen verbinden vanuit ons gevoel, met vertrouwen, in evenwicht en vanuit liefde met onze kinderen.

Zodat jij kan zien wie je kinderen echt zijn en ze aanvaard zoals ze zijn.
Zodat jij een voorbeeld voor hen kan zijn. Een voorbeeld waar ze op kunnen steunen en terecht kunnen als ze je nodig hebben.
Zodat jij achter je kinderen gaat staan en hen onvoorwaardelijke liefde en ruimte geeft in hun opvoeding.
Zodat jouw kinderen voelen dat ze er niet alleen voorstaan.
Zodat jij naast hen gaat staan als ze hulp nodig hebben.
Zodat jij voor hen gaat staan als het bescherming nodig hebben.
Zodat zij de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen tot zelfbewuste personen.
Zodat jouw gezin een plaats is waar rust, harmonie, veiligheid en vertrouwen is.
Waar je Gewoon kan Zijn.